Değişim Mühendisliği Nedir Ne Değildir?

Pazarlama & Yönetim 07 Eylül 2016 - 11:11 1505 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI

Booking.com
Değişim Mühendisliği Nedir Ne Değildir?

Değişim mühendisliği, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli per-formans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır.

ABD İşletmeciler Birliği olan AMACOM’un 1994’de yayınladığı ve Manganelli ve Klein‘ın hazırladığı “Reengineering El Kitabı”nda ise tanım şöyledir:

Bir örgütteki iş akışlarını ve üretkenliği optimize etmek için stratejik ve katma değer yaratan süreçler ile bunları destekleyen sistem, politika ve örgütsel yapıların hızlı ve radikal yeniden tasarımı.

Birinci tanımda dört tane anahtar sözcük vardır: Temel, radikal, çarpıcı ve süreç.

degisim-muhendisligi-nedir

Değişim Mühendisliği“nde organizasyon içindeki tüm süreçlerin radikal bir biçimde değiştirilmesi amaç değildir. Amaç, organizasyondaki stratejik ve artı-değer yaratan süreçlerin yeniden tasarlanmasıdır. Bir kuruluştaki süreçlerin sayısı ne kadar fazla olursa olsun bu iki özelliği taşıyanların sayısı yarım düzineyi geçmez. Kuşkusuz stratejik ve artı-değer sağlayan süreçlerin yanısıra bu süreçleri destekleyen sistemler (yönetim-bilgi sistemleri, sosyo-kültürel sistemler vb.), politikalar (örgütteki işlerin yapılmasını düzenleyen yazılı kural ve yönetmelikler) ve organizasyon yapıları (çalışma grupları, bölümler, birimler vb.) da incelenecektir.

“Değişim Mühendisliği” bir süreçteki değer-katan etkinlikleri saptamaya ve yeniden tasarlamaya çalışırken, bunun dışıda kalanları da kaldırmaya çalışır. Bu noktada “outsourcing”(bazı hizmet veya ürünlerin kurum dışından satın alınması) yaklaşımıyla örtüşür. Pekçok firmanın asli işleri için harcadığından daha fazlasını örgütte startejik bir katma değer yaratmayan ve “yapıştırıcı” tabir edilen fonksiyonlara harcamakta olduğu gözlenmiştir.

Değişim Mühendisliği” yaklaşımı; endüstri devriminden bu yandea işin küçük parçalara bölünerek niteliksiz işgücü tarafından yapılması yoluyla üretkenlik ve verimliliğin artırılabileceğini öngören iş yaklaşımının değiştiği gerçeğinden yola çıkmaktadır. Kendi basit işlerini yapmaktan öte bir şey bilmeyen işçileri yönetmek ve denetlemek için piramidal bir hiyerarşi gerekmekteydi. Bu tür bir denetleyici örgüt, enerjisinin büyük bölümünü karmaşık denetim ve kademeler arasındaki iletişimi sağlamak için harcar ve yine de karar almada kaçınılmaz gecikmeler yaşanır. İşin yapısının değiştiği kabul edilirse bu örgüt yapısının da uygun olmadığı kabul edilecektir.

Değişim mühendisliği tasarlanmasının aşamalarını şu ana başlıklar ve süreçler halinde özetleyebiliriz:

1 Mevcut iş süreçlerinin belirlenmesi,

2.Süreç betimleme kapsamının belirlenmesi,

3.Süreçlerin haritalanması ve analizi,

4.İdeal sürecin yaratılması,

5.Yeni sürecin denenmesi,

6.Yeni sürecin uygulanmasıdır.

Değişim mühendisliğinde başarılı olmanın sırrını şu şekilde özetlemeye karar verdik: Başarısız olmayın. Ne yapmak istediğinizi bilir ve değişim mühendisliğinde yapılan en yaygın hatalardan kaçınırsanız, başarılı olmamanız için hiçbir neden kalmaz.



Dijital İçerik Editörü
editor@didaktik.com.tr

BU KONULAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

E-posta Pazarlama’da Kişiselleştirme Hakkında Dikkat Çeken Veriler

E-posta Pazarlama'da Kişiselleştirme Hakkında Dikkat Çeken Veriler. İstatistikler herhangi...

Pazarlama ve Satış Hakkında Yanlış Bilinenler

Pazarlama ve Satış Hakkında Yanlış Bilinenler. Günümü...

Etkili Bir Sosyal Medya Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Etkili Bir Sosyal Medya Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur? Şirketimiz için nasıl ...

CRM Altyapısı Almakla Müşteri Elde Tutulur mu?

Hemen her işletmenin en temel ihtiyacı olan MÜŞTERİ bir diğer deyişle KULLANICI eskilerin tabiri ile Veli N...

BU MAKALEYE YORUM YAP